فرم عضویت در موسسهخواهشمند است مشخص فرماید در چه زمینه ای مایل به کمک وهمیاری به موسسه هستید.

خدمات فرهنگی و هنری :
   در
خدمات درمانی :

   در

کمک های نقدی :

توضیح : خواهشمند است در صورت پرداخت نقدی به نماینده موسسه رسید دریافت و در صورت واریز به حساب سیبا موسسه (0106673634006 بانک ملی ایران ) کپی فش پرداختی را به نماینده یا دفتر موسسه تحویل فرمایید یا با تلفن های موسسه به شماره 3743345 - 2921133 تماس و اطلاع دهید.